Belangenbehartiger voor Nederlandse Veteranen

Ereteken van verdienste in goud voor vertrekkend voorzitter MiLu

Doorn 17 april 2014- De Voorzitter van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MiLu), generaal-majoor b.d. F.P. Schulte, heeft op 17 april 2014 het 'Ereteken voor Verdienste in goud’ ontvangen. Het ereteken is toegekend door de minister van Defensie. De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal A. Schnitger, kwam het ereteken persoonlijk uitreiken tijdens de vergadering van de MiLu in Doorn.

De onderscheiding is hem toegekend voor de vele jaren, waarin hij zich geheel belangeloos met veel energie en tijd en op zeer tactvolle en deskundige manier heeft ingezet voor het verbeteren van de erkenning en waardering van veteranen. In het bijzonder voor wat betreft veteranen gerelateerd aan de militaire luchtvaart. Zijn inzet en optreden zijn te allen tijde door zijn gesprekspartners en achterban bijzonder op prijs gesteld en hij wordt hierdoor door alle betrokkenen ten zeerste gewaardeerd. Schulte heeft eind 1995, kort na de oprichting van de MiLu in 1994, de voorzittershamer van de MiLu op zich genomen. Na bijna 19 jaar voorzitterschap gaf hij op 17 april de voorzittershamer over aan generaal-majoor b.d. Ton Tieland. Schulte is ook een van de medeoprichters van de vereniging Koninklijke Luchtmacht Nederlands Nieuw-Guinea Veteranen en vanaf het begin in 1995 voorzitter. De MiLu is een koepelorganisatie van elf luchtvaartgerelateerde veteranenverbanden, van WO-II tot en met de vredesmissies veteranen. De MiLu is opgericht in samenspraak met de luchtmachtleiding en is als zodanig ook de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van veteranenzaken.

Werkzaamheden op de website

Op dit moment (17-04-2014) wordt de website voorzien van een update, hierdoor kan het voorkomen dat onderdelen op de website niet functioneren. Wij adviseren u, om het op een later tijdstip nogmaals te proberen.

Onze excuses voor het ongemak. 

Oproep aan alle KL veteranen voor 23 april

Doorn 7 april 2014 - Het VP roept alle veteranen van de Koninklijke Landmacht op om op 23 april hun verbondenheid met de KL op een zichtbare manier uit te dragen. Op die dag houdt de KL namelijk haar Landmachtdag. In het kader van 200-jaar KL wordt dit op een bijzondere manier gedaan. Op meer dan 200 plaatsen in het land zullen door de KL activiteiten worden georganiseerd waarbij de Nederlandse bevolking wordt betrokken en het publiek kan zien wat de Landmacht allemaal in huis heeft. Voor meer informatie over deze dag wordt verwezen naar de KL website.

Zichtbaarheid Om de zichtbaarheid te vergroten heeft de Commandant Landstrijdkrachten de reservisten en hun werkgevers gevraagd die dag het militaire uniform te dragen, op het werk, thuis of waar dan ook. Burgers van de KL zijn gevraagd die dag een aan hen toegezonden polsband te dragen als teken van hun verbondenheid met de KL. Veteranen van de KL wordt gevraagd zich bij dit initiatief aan te sluiten door op die dag het militair uniform DT of VT of een veteranentenue te dragen. Eventueel kan ook alleen de (landmacht) baret worden gedragen. Het VP ondersteunt dit initiatief van harte.

Bestenaar Officier in Orde van Oranje-Nassau

Ruud Vermeulen uit Best is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in Arnhem, door de Bestse burgemeester Anton van Aert en onder toeziend oog van generaal b.d. Peter van Uhm. Fotograaf: Michiel Wasems Photography

ARNHEM - Ruud Vermeulen (65) uit Best is vrijdagochtend benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in Arnhem, door de Bestse burgemeester Anton van Aert en onder toeziend oog van generaal b.d. Peter van Uhm. Vermeulen was van 1971 tot 2005 officier bij de Koninklijke Landmacht. In die tijd heeft hij 'exceptioneel bijzondere diensten' binnen de krijgsmacht, voor veteranen en zodoende jegens de samenleving verricht. In 2005 richtte hij de Stichting Benteng op, een overkoepelende organisatie voor KNIL- en Korea veteranen en jonge veteranen. Hij zit verder in het algemeen bestuur van het Veteranen Platform en is voorzitter van de Nederlandse Officiers Vereniging. Jaarlijks worden circa 5500 lintjes uitgereikt. Het allergrootste deel, zo'n 90 procent, behelst de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna komt Ridder, en daarna Officier (circa 75 keer per jaar).

Drukbezochte eindejaarsbijeenkomst 2013 met Ted Meines prijs, Bronzen Buste en afscheid Leen Noordzij.

Doorn, 13 december 2013 - De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform vond dit jaar onder grote belangstelling plaats op de nieuwe locatie in de nieuwbouw van de Basis. De grote opkomst was niet alleen te danken aan de bijzondere plaats, maar ook omdat tijdens de bijeenkomst de Ted Meines prijs werd uitgereikt. Dit jaar was het de buurt aan Gerrit Vink, al vele jaren vrijwilliger bij het Veteraneninstituut. Een ander hoogtepunt was de onthulling van een bronzen buste, een idee van de Bond voor Wapenbroeders, verder gecoördineerd en gerealiseerd door een commissie van het VP onder voorzitterschap van Gerard Blom. Behalve het afscheid van een aantal AB leden, werd aan het eind van de dag ook oud voorzitter Leen Noordzij tijdens een afscheidsreceptie in het zonnetje gezet. Voor een volledig verslag:

Lees meer: Drukbezochte eindejaarsbijeenkomst 2013 met Ted Meines prijs, Bronzen Buste en afscheid Leen...

Eerbewijs aan 'generaal der Nederlanden' (92)

Bron Telegraaf 13-12-2013

DOORN - Natuurlijk is hij een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en diende hij later als officier vrijwillig in Nederlands-Indië. Maar luitenant-generaal b.d. Ted Meines is toch bovenal de ’nestor der Nederlandse veteranen’.


V.l.n.r.: Sonja Meines (dochter), Annie van den Boomgaard (zus van Ted Meines), Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines, Frank Peter Meines (zoon), Jeroen Meines (kleinzoon) en Eveline Meines (kleindochter).

 

 

 

 

 

Lees meer: Eerbewijs aan 'generaal der Nederlanden' (92)

Bureau VP vanaf 10 december 2013 terug in Doorn.

Doorn 10 december 2013 - Bureau VP is na zeven "Haagse" jaren vanaf heden weer terug in Doorn, het centrum van de Nederlandse veteranenwereld. Het bureau is gesitueerd op de tweede verdieping van de nieuwbouw van Stichting de Basis, waar ook het Veteraneninstituut zijn burelen heeft. Andere buren zijn de BNMO en het bureau van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Onze administratieve medewerkster Tamara Heijster is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij toerbeurt aanwezig op de woensdag. Op vrijdag is het bureau vooralsnog niet bezet.

Nieuwe adresgegevens:
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1,
3941 XV Doorn

Postadres:
Postbus 133,
3940 AC Doorn

Tel: 0343 474141
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eindejaarsbijeenkomst VP 2013 dit jaar speciaal.

Den Haag/Doorn, december 2013 -De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het VP kent dit jaar een bijzonder karakter. De eindejaarsbijeenkomst vindt plaats in het atrium van de nieuwbouw van stichting de Basis in Doorn, waar het VP sinds kort zijn domicilie heeft. Mevrouw Angelien Eijsink (PvdA), lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, is die dag gastspreker. Verder zal de tweejaarlijkse Ted Meines prijs worden uitgereikt. Na de lunch zal een bronzen buste van de erevoorzitter luitenant-generaal b.d. Ted Meines worden onthuld. De dag wordt afgesloten met een receptie voor de genm b.d. Leen Noordzij, die in juni 2013 de voorzittershamer heeft overgedragen aan de bgen b.d. Hein Scheffer. De bijeenkomst is alleen voor genodigden

Hoofdlijnen van het programma

09.30 - Ontvangst leden AB en genodigden

10.30 - Start eindejaarsbijeenkomst Gastspreker Mw Angelien Eijsink Afscheid vertrekkende AB leden Uitreiking Ted Meines prijs Lunch en borrel

14.00 - Ontvangst gasten onthulling bronzen buste

14.30 - Onthulling bronzen buste, diverse sprekers

15.30 - Afscheidsreceptie genm b.d. Noordzij

18.00 - Einde

Nieuwbouw de Basis officieel geopend.

Doorn 5 november 2013 - Prinses Beatrix opende op 5 november de nieuwbouw van stichting de Basis in aanwezigheid van talloze vertegenwoordigers uit de Nederlandse defensie- en veteranenwereld. Daaronder de voorzitter en vice voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer en Sjaak Severs. Het bureau VP keert na zeven Haagse jaren binnenkort ook terug naar Doorn en krijgt een bureauruimte in deze nieuwbouw. Het VP heeft dan andere belangrijke partners als directe buren, te weten: de Stichting de Basis met zijn nazorg en trainingscentrum, het Veteraneninstituut met al zijn dienstverlening, het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en de Stichting Waardering Erkenning Politie. Het VP kan daardoor nog beter samenwerken op het vlak van de belangenbehartiging van veteranen. Meer achtergronden van de opening klik hier. Open Huis 16 november Op zaterdag 16 november is het tussen 10.00 en 16.00 uur vrije inloop in het nieuwe gebouw. Het VP bestuur ontvangt u dan graag in de nieuwe kantoorruimte. Voor meer bijzonderheden zie programma Open Huis de Basis.